Przestrzenie tabel PostgreSQL – TABLESPACES

Przestrzenie tabel (ang tablespaces) PostgreSQL pozwalają na zdefiniowanie położenia w systemie plików, w którym przechowywane będą pliki reprezentujące obiekty bazy danych. Po utworzeniu przestrzeni tabel można odwoływać się do niej po nazwie podczas tworzenia obiektów bazy.
Jest to użyteczne jeśli kończy się miejsce na dysku/volumenie na którym klaster PostgreSQL został zainicjalizowany i nie można go rozszerzyc, wtedy przestrzeń tabel można utworzyć na osobnym dysku, w dodatku bez zatrzymywania PostgreSQL.
Ponadto, przestrzenie tabel umożliwiają na wykorzystanie wiedzy o wykorzystaniu struktury obiektów bazy do optymalizacji wydajności, np. poprzez umieszczenie mocno wykorzystywanych indeksów na bardzo wydajnych dyskach, np. SDD.

Czytaj dalej

Wake on LAN – czyli zdalne włączanie komputerów

Wake on LAN (WOL) jest standardem sieci Ethernet pozwalającym zdalnie włączyć komputer za pomocą wiadomości sieciowej — pakietu danych. Technologia ta została wprowadzona dość dawno, mianowicie w 1997 roku przez firmy Intel i IBM. Istnieje także standard Wake on Wireless LAN (WoWLAN) umozliwiająca wybudzeni komputera podłączonego poprzez siec Wi-Fi.

Czytaj dalej