Krótkie porównanie wybranych serwerów FTP na linuxa – vsftp, Pure-FTPd i ProFTPD

Potrzebujesz uruchomić serwer FTP i nie wiesz jakie masz możliwości, a może nie wiesz co wybrać na początek i nie masz czasu albo chęci na testowanie wszystkich dostępnych opcji? Poniżej przedstawiam krótkie i częściowo subiektywne porównanie najpopularniejszych serwerów FTP, dostępnych dla systemów linux — vsftp, Pure-FTPdProFTPD.

Czytaj dalej

Replikacja i skalowanie PostgreSQL

Istnieje wiele metod replikacji i skalowania baz danych PostgreSQL aby wykorzystywał wiele maszyn. Poniżej zaprezentuje niektóre z dostępnych rozwiązań. Trzeba podkreślić, że nie ma jednego uniwersalnego/najlepszego rozwiązania replikacji i/lub skalowania baz danych PostgreSQL (tak jak PostgrSQL nie jest uniwersalnym/najlepszym rozwiązaniem we wszystkich zastosowaniach, a jedynie w ich pewnym <<aczkolwiek dość szerokim>> podzbiorze.)

Czytaj dalej

pg_pool-II — jedno z ciekawszych rozwiązań replikacji (i nie tylko) PostgreSQL

W poniższym artykule przedstawiam streszczenie najważniejszych cech oraz najistotniejszych braków systemu replikacji baz danych PostgreSQL jakim jest pg_pool-II.
Czytaj dalej

Elementarne podstawy MySQL — podgląd uprawnień, ustawianie i zamiana haseł, listowanie i tworzenie baz, tworzenie użytkowników i nadawanie im uprawnień

Poniżej przedstawiam kilka podstawowych zagadnień dotyczących MySQL — tworzenie nowych baz, użytkowników, nadawanie użytkownikom uprawnień, różne metody ustawiania i zmiany haseł, podgląd istniejących w klastrze baz oraz użytkowników i ich uprawnień.

Czytaj dalej

Przestrzenie tabel PostgreSQL – TABLESPACES

Przestrzenie tabel (ang tablespaces) PostgreSQL pozwalają na zdefiniowanie położenia w systemie plików, w którym przechowywane będą pliki reprezentujące obiekty bazy danych. Po utworzeniu przestrzeni tabel można odwoływać się do niej po nazwie podczas tworzenia obiektów bazy.
Jest to użyteczne jeśli kończy się miejsce na dysku/volumenie na którym klaster PostgreSQL został zainicjalizowany i nie można go rozszerzyc, wtedy przestrzeń tabel można utworzyć na osobnym dysku, w dodatku bez zatrzymywania PostgreSQL.
Ponadto, przestrzenie tabel umożliwiają na wykorzystanie wiedzy o wykorzystaniu struktury obiektów bazy do optymalizacji wydajności, np. poprzez umieszczenie mocno wykorzystywanych indeksów na bardzo wydajnych dyskach, np. SDD.

Czytaj dalej

Wake on LAN – czyli zdalne włączanie komputerów

Wake on LAN (WOL) jest standardem sieci Ethernet pozwalającym zdalnie włączyć komputer za pomocą wiadomości sieciowej — pakietu danych. Technologia ta została wprowadzona dość dawno, mianowicie w 1997 roku przez firmy Intel i IBM. Istnieje także standard Wake on Wireless LAN (WoWLAN) umozliwiająca wybudzeni komputera podłączonego poprzez siec Wi-Fi.

Czytaj dalej