Synchronizacja czasu w linux’ie poprzez NTP(d)

NTP (ang. Network Time Protocol) to protokół służący do precyzyjnej synchronizacji czasu na różnych urządzeniach (komputerach) podłączonych do tej samej sieci. Jest on zaimplementowany w większości współczesnych systemów operacyjnych i przy zastosowaniu standardowego sprzętu komputerowego klasy PC, precyzja może wynosić kilka milisekund. Stosowanie wielu źródeł czasu jednocześnie znacząco poprawia precyzje synchronizacji, dostarczając wielopoziomową redundancję oraz pozwala wychwytywać i eliminować dostawców fałszywego czasu. Czytaj dalej