Wake on LAN – czyli zdalne włączanie komputerów

Wake on LAN (WOL) jest standardem sieci Ethernet pozwalającym zdalnie włączyć komputer za pomocą wiadomości sieciowej — pakietu danych. Technologia ta została wprowadzona dość dawno, mianowicie w 1997 roku przez firmy Intel i IBM. Istnieje także standard Wake on Wireless LAN (WoWLAN) umozliwiająca wybudzeni komputera podłączonego poprzez siec Wi-Fi.

Czytaj dalej