To już ostatni dzwonek abyś uchronił(a) Swoją emeryture przed Nacjonalizacją!

Rząd za pomocą art. 23 ustawy z dania 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ZNACJONALIZOWAŁ z dniem 3 lutego 2014 r. 51,5 % środków zgromadzonych na prywatnych rachunkach w OFE, tym samym po raz kolejny okradł własnych obywateli „zgodnie z literą prawa”. Jak by tego było mało, jeśli do dnia 31 lipca 2014 r. nie złożysz oświadczenia o pozostaniu w OFE, to twoje składki emerytalne począwszy od składki za lipiec 2014 będą bepowrotnie rozpływały się w ZUSie. Z pewnością nie zbraknie obrońców socjalizmu, którzy będą usiłować przekonywać, że ZUS jest lepszym wyborem niż OFE.

Przeanalizujmy surowe fakty

Obecnie na ubezpieczenie emerytalne jest odprowadzane 19,52 % „podstawy wymiaru składki”, czyli innymi słowy (w pewnym uproszczeniu) 19,52 % Twojego wynagrodzenia brutto. A żebyś miał trudniej połapać się jak bardzo jesteś przez państwo w osobie ZUSu okradany, to skłądka ta jest podzielona na dwie cześci. Pierwsza jest odliczana od wynagrodzenia brutto, druga jest do niego doliczana i oficjalnie określana jako „płacona przez pracodawce”. A przecież pracodawca nie posiada „worka bez dna”. Te pieniądze tak czy inaczej musisz wypracować sam. W efekcie dostajesz umowę na kwotę ~10 % niższą, w praktyce oddając około 1/5 zarobków na ubezpieczenie emerytalne.

Co dzieje się z tymi środkami?

Od 1999 r. (na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.) większość z tych środków trafiało do ZUS, a tylko niewielka część była przekazywana do OFE. Na chwile obecną 2,92 % twojego wynagrodznia brutto trafia do OFE, a pozostałe 16,6 % do ZUS.

Na kontach OFE mamy realne aktywa, natomiast na kontach i subkontach ZUS ich nie ma.

ZUS

Konta i subkonta w ZUS są czysto wirtualne. ZUS NIE POSIADA ŚRODKÓW zapisanych na Twoim koncie i subkocie w jakiejkolwiek formie. Dlaczego? Ponieważ składki jakie trafiają do ZUS są w całości przeznaczone na bierzące wypłaty emerytur oraz (w głównej mierze) na funkcjonowanie samego ZUS, czyli pensje jego prezesów, dyrektorów…
Innymi słowy środki na koncie i subkoncie w ZUS to pare bajtów na dysku komputera i obietnica Rządu: Jeżeli po Twoim przejściu na emeryture uda się zmusić wystarczajaco dużą grupę do wpłacania części swojego wynagrodzenia do ZUS, to resztki które zostaną po wypłaceniu pensji prezesów i dyrektorów ZUSu, zostaną wypłacone m.in Tobie w postaci emerytury.

OFE

OFE to realne aktywa w postaci obligacji, akcji i innych papierów wartościowych. Niektórzy zarzucą od razu, że skoro OFE inwestują m.in. w akcje to w przypadku nietrafionych inwestycji mogą stracić część powierzonych im środków — nic bardzieje mylnego. Mimo iż inwestycje na rynku kapitałowym nie dają gwarancji zysku to w długim okresie (składki emerytalne odprowadzamy w wiekszości przez 20 do 45 lat) nie sposób wyobrazić sobie straty w tych inwestycjach. Ponadto ryzyko dużych błędów inwestycyjnych spowodowanych zbyt agresywnym inwestowaniem zostało zniwelowane przez „gwarantowaną stopę zwrotu” — jeżeli któreś OFE uzyska wynik poniżej 1/2 średniej — musi wyrównać z własnych środków brakującą wartość.

raportu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów wynika jednoznacznie, że w okresie 1999 — 2012 średnia stopa zwrotu osiągana przez OFE to 9,17 % w skali roku, natomiast średnia wskaźników waloryzacji stosowanych do kont ZUS jest o 1/4 niższa i wynosi 6,89 %.

Oczywiście nikt nie zagwarantuje Ci, że za rok, dwa, czy trzy, Rząd „łatając” kolejną „dziurę budżetową” którą sam stworzy nie znacjonalizuje reszty środków z OFE, przenosząc je na np. wirtuale subkonta w ZUS, tak jak zrobił z połową tych środków ustawą z 6 grudnia 2013 r. Ale puki są one na tym koncie są tam równie twoje, równie relane i równie bezpieczne jak twoje środki na koncie w banku czy gotówka w kieszeni (mimo, iż nie możesz ich równie łatwo rozdysponować).

Podsumowując jeśli wieżysz w smoki oraz złote zamki i krainę mlekiem i miodem płynąca za siedmioma górami, siedmioma rzekami i siedmiama lasmi to nie rob nic i przejdź do ZUS, w przeciwnym wypadku masz ostatnią szanasę by wypełnić krótkie oświadczenie i pozostać w OFE, ratując przynajmniej niewielki odsetek swoich składek emerytalnych przed rozpuszczeniem.

Co zrobić aby zostać z OFE

A więc jeżeli pozostało Ci więcej niż 10 lat do emerytury i podjąłeś jedyną moim zdaniem słuszną decyzję pozostania z OFE to musisz tylko do 31 lipca 2014 wypełnić oświadczenie i  dostarczyć je do ZUS. Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak złożyć oświadczenie w formie papierowej

Oświadczenia w formie papierowej są dostępne w placówkach ZUS oraz do pobrania m.in. z www.ingofe.pl, www.knf.fuw.edu.pl. Następnie oświadczenie należy wypełnić i złożyś w ZUS. Można to zrobić w placówce ZUS lub listem poleconym za pośrednictwem poczty wysyłając na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szmocka 3,5 01-Warszawa.
Jeśli składasz oświadczenie w placówce ZUS to nie zapomnij zrobić sobie przedtem kserokopi, w ZUS zostanie Ci na niej podbita pieczątka, dzięki czemu będziesz miał doiwód potwierdzający złożenia ośwadczenia w terminie.

Jak złożyć oświadczenie w formie elektornicznej

Natomiast jeśli posiadasz tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny(płatne) lub zaufany profil na platformie ePUAP(bezpłatne), to możesz złożyć oświadczenie w formie elektornicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Dodaj komentarz