Współpraca

Działalność badawczo rozwojowa i naukowa wymaga współpracy z szeregiem firm i instytucji. Oto lista firm i organizacji, które polecam i cenie za profesjonalną współpracę:

Pi of the Sky

Pi of the Sky jest między-instytutową grupą badawczo-rozwojową utworzoną w 2004 roku. Autorski i unikatowy w skali światowej system detektorów Pi of the Sky jest zaprojektowany i zbudowany do ciągłej obserwacji nocnego nieba w celu wyszukiwania błysków optycznych i szybkozmiennych zjawisk astrofizycznych, w szczególności błysków optycznych towarzyszących rozbłyskom gamma (ang. GRB – Gamma Ray Burst).
Obecnie jest także z powodzeniem wykorzystywany do obserwacji związanych z Falami Grawitacyjnymi. Prowadzone są także prace nad obserwacjami obiektów na orbitach okołoziemskich w szczególności satelitów i śmieci kosmicznych.
Aparatura obecnie zainstalowana jest w obserwatorium w San Pedro de Atacama na pustyni Atacama w Chile oraz w obserwatorium INTA, na wybrzeżu Hiszpanii.
Zespół jest także w końcowej fazie budowy detektora trzeciej generacji, który pozwoli uzyskać znacznie lepsze wyniki dla obserwacji obiektów na orbitach okołoziemskich takich jak satelity i śmieci kosmiczne, oraz przejść optycznych zwianych z Falami Grawitacyjnymi.
W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z całego kraju.

Mfotografia

Studio fotograficzne o profesjonalnym działaniu w każdej dziedzinie fotografii. Do gustu przypadły mi głównie zdjęcia biznesowe, produktowe i PR-owe.
Polecam współpracę z fotografem Małgorzatą, ponieważ cenię w niej profesjonalizm i kreatywność.